Flattach

(1223m — 3123m)

snow report 2 giorni fa

88 km away

Nowebcam3r

suggest

1 cm
2 giorni fa
chiaro
chiaro
chiaro
Stazione a valle 1223 m
1350m 2400m 2350m
Mölltaler Gletscher

(2286m — 2956m)

snow report 2 giorni fa

88 km away

Nowebcam3r

suggest

opens in 75 days 2 cm
2 giorni fa
5
chiaro
chiaro
chiaro
Stazione a valle 2286 m
1400m 2400m 2350m
Kühtai

(2020m — 2520m)

snow report 2 giorni fa

94 km away

Nowebcam3r

suggest

opens in 229 days 1 cm
2 giorni fa
12
chiaro
chiaro
rovesci di pioggia
Stazione a valle 2020 m
2400m 2300m 2400m
Misurina

(1756m — 2200m)

snow report 2 giorni fa

95 km away

Nowebcam3r

suggest

2 cm
2 giorni fa
chiaro
chiaro
chiaro
Stazione a valle 1756 m
1450m 2100m 2100m
Stubai Glacier

(1700m — 3201m)

snow report 2 giorni fa

95 km away

Nowebcam3r

suggest

1 cm
2 giorni fa
chiaro
chiaro
rovesci di pioggia
Stazione a valle 1700 m
2450m 2450m 2550m