Sci Japan - Iwate

Shizukuishi Foto

Sci Japan - Iwate

Shizukuishi Foto

Foto dalla località sciistica vicino a Shizukuishi